Exogen - Ultradźwiękowy system gojenia kości to urządzenie terapeutyczne, które w nieinwazyjny sposób  służy do przyspieszenia gojenia złamań świeżych, skracając w ten sposób czas leczenia i rekonwalescencji. Exogen jest rownież stosowany do leczenia złamań zmęczeniowych, leczenia opóźnionego zrostu, bądź braku zrostu.

Exogen dla pacjenta

Ultradźwiękowy system gojenia kości

Pulsacyjnie emitowane przez urządzenie EXOGEN ultradźwięki o niskim natężeniu z łatwością przechodzą przez tkanki miękkie, docierając do złamań powierzchownych, jak i głębokich.

Fala dociera nawet na głębokość 26 cm.

Exogen można bezpiecznie stosować wraz z opatrunkiem gipsowym, oraz ze stabilizatorami zewnętrznymi i wewnętrznymi. EXOGEN jest skuteczny w przypadku niezrastających się złamań, do leczenia których zastosowano metalowe elementy unieruchamiające, bądź implanty.

Terapia EXOGEN szczególnie polecana jest u pacjentów, u których występuje jeden z czynników ryzyka i choroby współistniejące-wiek, cukrzyca, palenie tytoniu, zaburzenia metaboliczne, osteoporoza kości, uszkodzenia naczyń krwionośnych w obrębie złamania.

Efekty zastosowania terapii EXOGEN

38% szybsze gojenie świeżych złamań
86% wygojonych nie zrastających się złamań

Przygotowanie do zastosowania terapii EXOGEN

EXOGEN jest wskazany w przypadku leczenia zaopatrzonych medycznie ustabilizowanych złamań.

Jeśli posiadasz gips, lub inny rodzaj usztywnienia, który utrudnia dostęp do miejsca złamania, Twój lekarz przed  zastosowaniem terapii EXOGEN przygotuje odpowiedni otwór nad złamaniem tak, by już od pierwszych dni po złamaniu można było rozpocząć terapię.

Exogen-przygotowanie
 

Kiedy stosować terapię EXOGEN?

Ultradźwiękową terapię systemem EXOGEN stosuje się w następujących przypadkach:

 • przyśpieszanie zrostu świeżych złamań,
 • zrost opóźniony
 • artrodeza
 • brak zrostu kostnego,
 • staw rzekomy-szczelina nie większa niż 10 mm
 • eczenie złamań, przyspieszanie gojenia kości
 • leczenie złamań z przeciążenia – złamania zmęczeniowe,
 • przyspieszanie zrostu kości po osteotomiach,
 • przyspieszanie zrostu przy transplantacjach tkanki kostnej,
 • przyspieszanie zrostu w procedurach osteogenezy dystrakcyjnej

w szczególności:

 • złamanie kości piszczelowej,
 • złamanie kości udowej,
 • złamanie kości ramiennej,
 • złamanie kości łokciowej,
 • złamanie kości promieniowej,
 • złamanie kości łódeczkowatej

Skierowanie na terapię EXOGEN

Jeśli jesteś zainteresowany leczeniem systemem EXOGEN porozmawiaj  ze swoim lekarzem,  powinien zalecić odpowiednią ilość zabiegów oraz zaznaczyć na skórze miejsce umieszczenia głowicy.

Jak wykonać zabieg urządzeniem EXOGEN?

Na wysokości miejsca złamania zakładamy opaskę z otworem, który musi znajdować się nad miejscem załamania. W otworze umieszczamy głowicę, wcześniej nakładając na nią żel do USG. Jeśli żelu jest za mało aparat sygnalizuje konieczność jego uzupełnienia. Głowicę mocujemy specjalną zapinką i włączamy przycisk na aparacie. Aparat EXOGEN odlicza czas zabiegu, który wynosi 20 min. Po wykonaniu zabiegu aparat wyłączy się automatycznie. Dla zapewnienia skuteczności głowica powinna znajdować się dokładnie nad miejscem złamania, dlatego tak istotne jest aby lekarz prowadzący zaznaczył na skórze pole wykonania zabiegu.

Zabieg systemem EXOGEN jest bezbolesny, nieodczuwalny.

Aby zapoznać się dokładniej jak wykonać zabieg urządzeniem EXOGEN prosimy obejrzeć poniższy film:

Jak wykonać zabieg

W jaki sposób system EXOGEN wpływa na proces gojenia się kości?

Leczenie złamań kości składa się  z czterech etapów:

 • angiogeneza - tworzenie naczyń włosowatych w miejscu złamania
 • kostnienie niezmineralizowane - powstawanie macierzy włóknistej
 • mineralizacja tkanki chrzęstnej oraz chrzęstnej włóknistej
 • przebudowa kości

Aby przyspieszyć  ten proces, szybciej zakończyć okres leczenia oraz rehabilitacji i szybciej powrócić  do zdrowia zalecane jest  zastosowanie terapii systemem  EXOGEN
Aby dowiedzieć się dokładniej jak przebiega proces gojenia  kości  oraz jaki wpływ na ten proces ma zastosowanie urządzenia EXOGEN prosimy obejrzeć poniższy film:
 

Przeciwskazania do terapii urządzeniem

Nie są znane przeciwwskazania do stosowania terapii EXOGEN

Jednak ze względu na to, iż nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego urządzenia w pewnych grupach pacjentów, nie stosuje się terapii EXOGEN u osób o niedojrzałym układzie kostnym (dzieci i młodzież), kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, w przypadku złamań z powodu nowotworu kości, u pacjentów z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Nie stosuje się terapii EXOGEN na okolice kręgów oraz czaszki.

EXOGEN - Ulotka dla Pacjenta

Najważniejsze informacje

EXOGEN - Program gwarantowany

pliki do pobrania

Gwarancja rezultatów EXOGEN to program w ramach którego pacjenci otrzymują zwrot kosztów urządzenia EXOGEN, jeśli nie dojdzie do postępu gojenia zgodnie z ustalonymi kryteriami. Ma on także na celu wspomóc przestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących leczenia.

Kryteria

W programie mogą wziąć udział wszyscy pacjenci, którzy zakupili urządzenie EXOGEN przeznaczone do leczenia braku zrostu, zalecone przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje lekarza w celu terapii stabilnych złamań bez przemieszczenia, w których potwierdzono brak zrostu, przy szczelinie nie większej niż 10 mm (z wyłączeniem kości czaszki i kręgosłupa). Wszyscy pacjenci muszą zarejestrować się w firmie Aqvitox w ciągu 30 dni od rozpoczęcia leczenia.

Pacjenci muszą przeprowadzać zabiegi z wykorzystaniem urządzenia EXOGEN w rejonie braku zrostu zgodnie z instrukcją obsługi produktu przez co najmniej 120 dni i osiągnąć 90% zgodności z zaleceniami dotyczącymi leczenia.

Ocena

Brak gojenia (postępu w zroście kostnym) jest ustalany przez lekarza zlecającego przez porównanie zdjęć RTG pacjenta wykonanych przed zastosowaniem urządzenia EXOGEN i po co najmniej 120 dniach jego stosowania.
Urządzenie EXOGEN zawiera przeznaczony dla pacjenta monitor, który rejestruje datę, godzinę i czas trwania każdego zabiegu.
Na podstawie tego monitora firma Bioventus ustali, czy spełniony został warunek osiągnięcia 90% zgodności z zaleceniami dotyczącymi leczenia.

Wyjątki

Rodzaje złamań:

 • świeże,
 • niestabilne,
 • z przemieszczeniem,
 • szczelina większa niż 10 mm, - kości kręgosłupa i czaszki,
 • patologiczne

W załączonych plikach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu gwarantowanego.
Prosimy również o kontakt pod numerem +48 22 364 44 74.

Film - Reklama EXOGENU

Zobacz film